ER IS IETS AAN DE HAND

 

Schrijven heeft iets te maken, met de
hand van een dode. die voor je op tafel
ligt. er is iets aan. iets dat je niet kan
begrijpen. in de klank van de woorden

alleen al, staat vaak te lezen wat jij
niet hebt geschreven.hoor je het gedicht
luider en luider in zichzelf spreken. tot over
je schouder zich een vreemde stem verheft.

er is iets aan de hand, van een dode, die
niet kan bewegen. maar toch blijft schrijven.
als een razend kind te keer gaat; nachtzwarte
cirkels over het papier, over je heen trekt.

een duisternis schept die je niet te boven
kan komen. er vallen hoe langer hoe meer
woorden weg. in dit gat. aan vliegende en
vliedende krachten verstrooid je lichaam zich.

want schrijven heeft iets te maken, met de
hand van een dode. die je ooit op de andere
hand hebt gelegd. de overtuiging, dat alles
is vergeven. dat hij niet meer kan spreken.

je niet meer zal aangrijpen. als je schrijven wil.

 

 

 

© Leopold M. Van den Brande, 2012, “alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur”.