De Kooi van Faraday - 10€
Yang Poëzie Reeks ; Gedichten 1981 - 1985
Driejaarlijkse Hugues C. Pernathprijs voor poëzie 1986
Poëzieprijs van de stad Izegem 1986
Prijs van de stad Antwerpen 1984
Prijs van de Vlaamse club Brussel 1981
e.a.

De nabijheid van spiegels - 10€
Yang Poëziereeks ; Gedichten 1976-1980
Prijs van de Vlaamse poëziedagen 1980
Herdenkingsprijs Basiel De Craene 1980
Jeles Van Campenhoudt prijs 1981
e.a.

Alchemie van de roos - 8€
Animal Farm edities ; Gedichten 1973-1976
Poëzieprijs van Knokke-Heist 1975
Poëzieprijs van de stad Halle 1976
e.a.

Geschraagd geraamte - 8€
Uitgevrij Henry Fagne ; Gedichten 1971-1972
Provinciale poëzieprijs van Herentals 1972

Moulin Rouge - 8€
Uitgeverij Orion-DDB ; Gedichten 1970-1971

Blues voor de guerilla - 8€
2de druk ; Animal Farm edities ; Gedichten 1969

 


Om één of meerdere van deze bundels te bestellen, volstaat het om het contactformulier in te vullen.
U wordt dan zo snel mogelijk gecontacteerd met alle nodige info. Betalen kan via overschrijving of via Paypal, de verzending gebeurt met Bpost.

   
© Leopold M. Van den Brande, 2012, “alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur”.